Cât de important este studiul geotehnic?

De foarte multe ori, de-a lungul timpului ne-am confruntat cu potentiali beneficiari care trimiteau mesaje de genul ” … am nevoie de un studiu geo, repede (adica “maine”) … ca nu pot sa-mi iau autorizatia de construire si ma grabesc”.
Multi considera ca studiul geotehnic este o simpla hartie, stampilata, care trebuie adaugata la dosar, reprezentand o alta forma de a se lua bani in plus.

De fapt, studiul geotehnic (sau studiul geo), reprezintă prima etapă a documentatiei tehnice necesara procesului de constructie a unui nou imobil sau de reabilitare, de consolidare, de modernizare a unui imobil vechi.

Realizarea studiului geotehnic, parte componentă a documentaţiei tehnice necesara atat autorizării executării lucrărilor de construcţie, cat si proiectului tehnic de construire a imobilului respectiv, este impusa prin lege (Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificarile si completările ulterioare), normativul care reglementeaza acest lucru fiind NP 074/2007 privind documentatiile geotehnice pentru constructii, corelat cu standardele si normativele din domeniu.

Studiile geotehnice presupun:

– cartarea (documentarea si recunoasterea amplasamentului);
– prospectarea terenului pe care va fi amplasata constructia prin foraje geotehnice / sondaje deschise (sant, put) / penetrari statice sau/si dinamice / cercetari geofizice (in functie de tipil constructiei, de regimul de inaltime, de destinatie etc.);
– prelevarea de probe de pamant (tulburate si netulburate) si de apa (daca este cazul);
– analiza in laboratoare de specialitate a probelor de roca recoltate (pentru identificarea parametrilor fizico-mecanici si pentru stabilirea gradului de agresivitate a apei asupra betoanelor si metalelor);
– intocmirea studiului geotehnic propriu-zis (prin interpretarea informatiilor obtinute din prospectiunea de teren si incercarile de laborator);
– verificarea documentatiei intocmite de catre un expert autorizat de ministerul de resort, la cerinţa Af. Aceasta ultima etapa are la baza intocmirea referatului geotehnic de verificare (cu stampila si semnatura de verificare).

Studiile geotehnice trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii:

– prezentare generala a obiectivului cercetarii geotehnice;
– date generale privind zona amplasamentului (conditii geologice, geomorfologice, meteo-climatice, hidrologice, hidrogeologice, seismice, adancimi de inghet, incarcari date de vant, incarcari date de zapada);
– observatii directe din teren (morfologia terenului, potentialul de alunecare, inclinarea terenului, prezenta sau absenta unor vechi constructii, prezenta sau absenta lucrarilor de imbunatatiri funciare, prezenta sau absenta lucrarilor edilitare (electricitate, gaze, canalizare, alimentare cu apa) etc.);
– stratificatia terenului rezultata in urma prospectiunii geotehnice, reprezentata intr-o sectiune geologo-tehnica;
– valorile parametrilor fizico-mecanici rezultate in urma analizelor de laborator geotehnic, formulate in fisa complexa a lucrarii de prospectiune (foraj, sant);
– gradul de agresivitate a apei asupra betoanelor si metalelor – in cazul in care forajul a traversat strat acvifer;
– incadrarea amplasamentului dupa riscul geotehnic;
– valori de calcul necesare proiectarii imobilului;
– stabilirea solutiilor de fundare (fundatii directe sau indirecte);
– calculul terenului de fundare (presiuni conventionale/capacitati portante, estimarea tasarilor etc.);
– concluzii si recomandari privind sistemul de fundare.

Înainte de a incepe ridicarea propriu-zisa a unei constructii (imobil), este esential să cereti efectuarea unui studiu geotehnic pentru a putea sti ce puteti construi pe acel teren.
Fiecare teren prezinta anumite conditii de rezistenta, stabilitate, consistenta, alcatuire litologica, etc. In functie de acestea, puteti stii cu siguranta daca regimul de inaltime al viitorului imobil (dorit de catre dumneavoastra) se preteaza sau nu la stratificatia si parametrii fizico-mecanici ai terenului. In cazul unor terenuri dificile (umpluturi, pamanturi cu contractii si umflari, etc.), solutia de fundare poate insemna costuri ridicate (exemplu: pentru terenuri dificile se recomanda in general fundare indirecta – micropiloti/piloti/coloane/barete, condusi pana la un strat litologic capabil sa preia sarcinile transmise de constructie).

Identificarea, in timpul executiei prospectiunii de teren, a infiltraţiilor de apă si a nivelului apei subterane (freatice sau de adancime), poate impune necesitatea impermeabilizarii fundaţiei imobilului, pentru ca, in timp, constructia sa nu se degradeze (igrasie, mucegai, subsol inundat, crapaturi in pereti, etc.).
De asemenea, in cazul in care constructia dvs. va fi ridicata in apropierea altei constructii / sau se va alipi la aceasta (alipire la calcan), sunt necesare cercetari suplimentare si masuri speciale de executare a constructiei, pentru ca structura de rezistenta a ambelor constructii sa nu fie afectata atat la momentul executiei noului imobil, cat si in timp.

Cand comandati un studiu geotehnic, furnizati inginerului geolog urmatoarele informatii:

– destinatia viitorului imobil – de locuit, pensiune turistica, hala, birouri, etc;
– amprenta la sol a imobilului(lungimea şi lăţimea imobilului proiectat – determină în primul rand numărul de foraje geotehnice necesare a fi efectuate);
– regimul de înăltime al clădirii – subsol, demisol, parter si număr de etaje (acesta determina adancimea forajelor geotehnice ce se vor efectua);
– suprafata terenului pe care va fi amplasat imobilului – orizontală / inclinată, dacă se află in apropierea unor clădiri industriale sau lucrari de imbunatatiri funciare etc.;
– înclinatia terenului (aproximativa);
– apropierea terenului de apă (lac, parau, rau);
– pereti comuni cu imobile existente;
– locatia geografică exactă unde va fi construit imobilul.

Pe langa informatiile mentionate anterior, studiul geotehnic va cuprinde si urmatoarele documente ce trebuie furnizate intocmitorului documentatiei geotehnice la momentul semnarii contractului de servicii:

– act de proprietate al terenului (contract de vanzare-cumparare / de mostenire);
– schiţa cadastrală;
– plan de incadrare in zonă;
– plan topografic (cu curbe de nivel si cote);
– certificat de urbanism.

Share Button